Langit Dan Bumi Cerah Dan Terang

Langit Dan Bumi Cerah Dan Terang
Advertisement

Langit dan bumi cerah dan terang bawa berita yang amat senang:
Yesus t’lah bangkit dan hidup kekal! S’lamat, Hari Minggu!

Yesus yang mati disalib seram, bangkit kembali dan maut tak menang,
sungguh kuasaNya kekal cemerlang! S’lamat, Hari Minggu!

Dalam percaya, teguh beriman, kau ikut bangkit dan ikut menang,
hidup abadi didalam terang! S’lamat, Hari Minggu!

Advertisement