Kerinduanku (Bagaikan Bapa)

Kerinduanku (Bagaikan Bapa)

Bagaikan Bapa, dan aku bersatu
Demikian hidupmu, memuliakanKu
Bagaikan terang, dan garam dunia
Jadilah jawaban bagi yang memerlukanmu

KerinduanKu, biar tubuhKu bersatu
Dan tinggikan namaKu
Kerinduanku, kerajaanKu ditegakkan
Di atas bumi yang Kucinta, kerinduanKu

KerajaanKu ditegakkan
Di atas bumi yang Kucinta, kerinduanKu

Suka lirik ini?

Rating / 5. Jumlah rating

Add Comment