I Love You Jesus

I Love You Jesus

I Love You Jesus

I love you Jesus deep down in my heart
I love you Jesus deep down in my heart

Talk about deep, deep down, down
Deep down in my heart

Talk about deep, deep down, down
Deep down in my heart

Think about deep, deep down,down
Deep down in my heart

Think about deep, deep down,down
Deep down in my heart

Diberkati dengan lagu ini?