Allah Bapa Kami MengasihiMu

Allah Bapa Kami MengasihiMu
Advertisement

Allah Bapa Kami MengasihiMu

Allah Bapa  kami mengasihiMu
Yesus Kristus Tuhan yang Kudus
Kami yang ada di sini
Masuk hadiratMu yang suci

Berhiaskan kekudusan dan jubah pujian
Kami datang melayani
Sang Raja yang Maha Suci
Yang t’lah bertakhta di Sorga
Yesus Kristus NamaNya

Hosana Hosana  di tempat yang tinggi
Hosana Hosana di hati yang suci

Advertisement